คณิตศาสตร์

การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์

จำนวนนับ 1-5 และ 0

จำนวนนับ 6-9

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

จำนวนนับ 11-20

การบวกและการลบจำนวนที่มีปลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

การวัดความยาว

การชั่ง

การตวง

จำนวนนับ 21-100

การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

เวลา

การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

การบวก ลบระคน


www.loei1.go.th
ย้อนกลับ หน้าแรก